• en
تلفن تماس : (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

ارائه خدمات اجرایی رنگهای صنعتی

ارائه خدمات اجرایی رنگهای صنعتی :

شرکت رانا کیمیا فام علاوه بر تولید رنگ با در اختیار داشتن گروه های اجرایی مجرب امکان آماده سازی سطح (BLASTING) اجرای انواع رنگهای صنعتی بر اساس استاندارد شرکت ملی نفت ایران IPS و استانداردهای بین المللی نظیر  NACE ، NORSOK و SSPC  را در پروژه های بزرگ صنعتی داشته و ضمن پذیرفتن مسئولیت تامین رنگ و اجرا ، کلیه مراحل کنترل کیفیت پروژه را تا تحویل به کارفرما به عهده میگیرد .

 

با توجه به اینکه گروه های اجرایی این شرکت بطور مستمر تحت آموزش های اجرایی و چگونگی رفع مشکلات ناشی از اجرای رنگ ، توسط واحد آموزش این شرکت میباشند و از طرف دیگر  تحت نظارت بازرسین مقیم این شرکت در محل پروژه قرار دارند این مهم سبب میگردد که میزان مصرف رنگ و ضایعات هنگام اجرا کاهش محسوسی یافته ، ضمن اینکه سرعت پیشرفت کار بطور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.