تلفن تماس : (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

رنگ های اپوکسی پلی آمید

پرایمر اپوکسی پلی آمید

پرایمر زینک ریچ اپوکسی دو جزیی پلی آمید

پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزیی پلی آمید

پرایمر زیک کرومات اپوکسی پلی آمید

پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید

پرایمر اکسید آهن میکایی M.I.O پلی آمید

پرایمر سرنجی اپوکسی پلی آمید

پرایمر اخرایی زیک فسفات اپوکسی پلی آمید

پرایمر زینک کرومات اپوکسی پلی آمید

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید

رنگ میانی اپوکسی HB پلی آمید

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید M.I.O

رنگ میانی اپوکسی M.I.O (HB) پلی آمید

کولتار اپوکسی پلی آمید

کولتار اپوکسی HB پلی آمید

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

رنگ رویه اپوکسی HB پلی آمید

رنگ میانی اپوکسی سفید بهداشتی HB پلی آمید

رنگ رویه اپوکسی سفید بهداشتی پلی آمید