• en
تلفن تماس : (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

واحد آموزش

واحد آموزش :

با توجه به اینکه آموزش یکی از مهمترین بخشهای هر سازمانی میباشد واحد آموزش شرکت رانا کیمیا فام نیز در چارچوب اهداف ذیل فعالیت مستمر مینماید :

  1. افزایش سطح دانش فنی و ارتقا مهارت عملی کارگران ، کارمندان و کارشناسان شرکت از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی یا اعزام به دوره های آموزشی برون سازمانی با توجه به نیاز سنجی های انجام شده
  2. برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با رنگهای صنعتی و اجرای آن و همچنین دوره های بازرسی رنگ به مشتریان که با توجه به نوع ضرورت آن در محل کارخانه این شرکت و یا در محل سایت پروژه ها بر گزار میگردد .
  3. برگزاری سمینار های تخصصی به صورت عمومی در زمینه رنگها و پوششهای ضد خوردگی صنعت