تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

رنگهای سیلیکونی

  |   رنگهای سیلیکونی   |   3 دیدگاه ها

رنگ نسوز و مقاوم به حرارت تا ۶۰۰ درجه
RANA 360 T

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک...

ادامه مطلب
25 شهریور
31
  |   رنگهای سیلیکونی   |   بدون دیدگاه

رنگ‌های سیلیکونی نسوز و مقاوم به حرارت تا ۲۰۰
RANA 320 T

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک...

ادامه مطلب
30 دی
30
  |   رنگهای سیلیکونی   |   بدون دیدگاه

رنگ ترافیک آکریلیک و انواع کاربردهای آن

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک...

ادامه مطلب
17 دی
30
  |   رنگهای سیلیکونی   |   بدون دیدگاه

رنگ ترافیکی تک جزئی؛ مشخصات و ویژگی های آن

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک...

ادامه مطلب
17 دی
30
  |   رنگهای سیلیکونی   |   بدون دیدگاه

رنگ‌های نسوز و مقاوم به حرارت تا ۴۰۰
RANA 340 T

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک...

ادامه مطلب
22 بهمن
30