تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

پرایمر پلیمری – برای سیستم های سیمانی – پلیمری W-20

پرایمر پلیمری – برای سیستم های سیمانی – پلیمری W-20

  |   شیمی ساختمان   |   بدون دیدگاه
رنگ ضد حریق
رنگ ضد حریق

معرفی پرایمر پلیمری:

پرایمر نفوذ کننده در الیه های سطحی بتن یا مالتهای پایه سیمانی ۲۰-W بر پایه پلیمر آکریلیک اصالح شده بدون استفاده از حالل ها یا قیرپایه ها است که بصورت تک جزیی ارایه میشود و با اجرا بصورت پاششی یا قلمویی جذب سطوح تشنه را کاهش میدهد تا آماده پذیرش غشاهای تکمیل کننده پوشش های محافظ یا آب بندی شوند. ضخامت مناسب تقریبا ۵۰ میکرون است.

توصیه میشود به منظور اعمال غشاهای دکوراتیو یا آب بند یا انواع پوشش های محافظ از این پرایمر به منظور اشباع زیرساخت ( بخصوص مالت ها یا گچ ) استفاده نمایید. و قبل از طی دوره گیرش اولیه اش ( کمتر از نیم ساعت ) پوشش را اعمال نمایید.

حتما بخوانید...  گروت پر مقاومت بر پایه سیمان G-52

در برخی موارد نیاز است تا این پرایمر را با آب رقیق نمایید تا نفوذ و عملکرد بهتری ایجاد شود. (حداکثر ۴۰ درصد) توجه نمایید که استفاده از اینگونه پرایمرها عملکرد اصالحی انواع نفوذگرهای آب بند کننده را مختل می کنند.

بدون دیدگاه

متاسفانه فرم دیدگاه بسته شده است.