تلفن تماس : (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

پوشش داخل قوطی های کنسرو
RANA 663 T

پوشش داخل قوطی های کنسرو
RANA 663 T

  |   رنگهای آکریلیک
رنگ ضد حریق
رنگ ضد حریق

EN.TDS