تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

آماده سازی سطوح و سیستم پوششی

سیستم پوششی

آماده سازی سطوح و سیستم پوششی

  |   مقالات   |   بدون دیدگاه

كارایی و عملكرد سیستم پوششی مستقیمآ به درجه آماده سازی سطح مورد استفاده بستگی دارد . كلیه سطوح باید تمیز، خشك و عاری از هرگونه آلودگی از قبیل روغن، چربی، گریس، گردوخاك، ذرات زنگ و سایر مواد خارجی باشد.سطوح خراب و معیوب زیرین باید بشكل مناسب تعمیر و بازسازی گردد .
قبل از ارزیابی گردد . در صورت وجود روغن، چربی ISO اعمال آستر همه سطوح باید بر طبق استاندارد 8504 این آلودگی ها (SSPC-SP) و یا گریس قبل از عملیات رنگ آمیزی بر طبق رویه تمیزكاری با حلال 1 باید برداشته شود.

روش آماده سازی و تمیزكاری سطح :

پاششها و جریانات مذاب جوشكاری، پوسته، ذرات نورد، زنگارها باید از سطح برداشته شود و لبه های گرد و تیز و نیز درز و شكاف ها بایستی توسط روش و وسایل مناسب صاف و هموار گردد .

بهترین كارایی سیستم پوششی موقعیكه سطح به روش تمیزكاری وزشی (زبره سایی) آماده سازی می شود، حاصل می گردد . برای سرویس دهی سیستم پوششی در شرایط سخت و شدید، تمیزكاری وزشی طبق استاندارد توصیه می شود .

برای (SSPC-SP-10 , معادل با 5) Sa و یا 3 Sa 2 ½ تا درجه ISO 8501-1 )SSPC-SP-6 3 , معادل با, 2 ) Sa2, St2, St كاربرد در شرایط جو معمولی آماده سازی تا درجه 3 قابل انجام است . در هنگام زبره سایی، یك پروفیل یكنواخت با اندازه 25 تا 50 میكرون بر روی سطح مطلوب است كه ایجاد شود . آستر قبل از بروز اكسید شدگی سطح باید اعمال گردد . اگر زنگ زدگی اتفاق افتاد، سطح مجددا تا استاندارد مشخص باید زبره سایی شود .

سطوح باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گردو خاك، روغن، چربی، گریس، نمك ها و سایر آلودگی هایی كه منجر به كاهش چسبندگی می شوند، باشد . استفاده از وسایل تمیز كننده مناسب توصیه می شود.

از زبره سایی بیش از حد كه منجر به ایجاد پروفیل سطحی نامناسب و بروز ایرادات میگردد، اجتناب نمائید . بعد از عملیات سند بلاست كاری، سطح باید بلافاصله تمیز و رنگ آمیزی گردد.

سیستم-های-پوششی

سیستم رنگ :

پوشش های اپوكسی پلی آمید یا پلی آمین، پوششهای وینیلی، كلركائوچو، آلكیدی و دیگر پوشش های میانی سازگار قابل استفاده است .

پوشش های رویه اپوكسی پلی آمید یا پلی آمین، پوششهای رویه پلی یورتان، وینیلی، كلركائوچو، آكریلیك، آلكیدی و دیگر پوشش های رویه سازگار قابل استفاده است .

کاربران و مشتریان گرامی می توانید جهت اطلاع از قیمت و فروش سیستم های پوششی با شرکت رانا کیمیا فام به شماره تلفن (30 خط) 87700627 – 021 تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

متاسفانه فرم دیدگاه بسته شده است.